انتصاب سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

در حکمی از سوی رئیس جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر ، خانم آمنه فرهادی مقدم به عنوان سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر منصوب شد.

انتصاب سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، در حکمی از سوی دکتر ورسه ای رئیس واحد صنعتی امیرکبیر، آمنه فرهادی مقدم به عنوان معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر منصوب شد.

 در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تعهد، توانمندی و تجارب ارزشمند جنابعالی، تأیید معاون محترم آموزش و کارآفرینی و موافقت ریاست عالی جهاددانشگاهی بر اساس این حکم به سمت "معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر" منصوب می ‏شوید.

انتظار است ضمن تلاش وافر، بهره ‏گیری از توانمندی‏ همکاران و ظرفیت‏ های موجود و نیز هماهنگی و تعامل سازنده با ارکان جهاددانشگاهی به ویژه حوزه معاونت آموزش و کارآفرینی؛ تمام همت خویش را در انجام وظایف محوله، توسعه زیرساخت ‏ها، اجرای طرح‏ های نوآورانه و ارتقای کمّی و کیفی فعالیت‏ های آموزشی و کارآفرینی به کار بندید.

رجاء واثق دارم با استعانت از خداوند متعال، انجام فعالیت‏ ها با روحیه جهادی همراه با برنامه‏ ریزی اثر بخش، افق‏ های روشنی را برای این نهاد پیش‏ رو خواهد داشت و در این راه سربلندی و توفیق همراه با عزت جنابعالی را از خداوند رحمان مسألت می‏ نمایم.

شایان ذکر است فرهادی مقدم معاونت آموزش جهاددانشگاهی استان همدان و همکاری در سازمان اشتغال دفتر مرکزی را در کارنامه خود به همراه داشته است.