روابط عمومی :

آدرس: تهران - خیابان حافظ - دانشگاه صنعتی امیرکبیر- جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

تلفن تماس : 

معاونت آموزشی: ۸۸۸۹۲۱۴۴- ۸۸۸۹۵۹۶۹- ۸۸۸۰۷۰۰۸

معاونت فرهنگی: ۶۶۹۵۰۹۸۱ -۶۶۴۶۵۳۹۲

معاونت پژوهشی: ۸۸۸۰۸۷۵۰ -  ۸۸۸۹۲۱۴۳

فکس : ۶۶۹۵۰۹۸۲

 پست الکترونیکی : amirkabir@acecr.ac.ir

پست الکترونیکی

تماس با ما

جهت ارتباط آنلاین با ما فرم زیر را تکمیل نمایید

پاسخ پیام شما در اسرع وقت ارسال خواهد شد