Visual Basic

Visual Basic

Visual Basic   توسعه یافته زبان برنامه‌نویسی بیسیک می‌باشد. Visual Basic برای توسعه سریع نرم افزار RAD یا (Rapid Application Development)  بر پایه رابط گرافیگی کاربر GUI یا  Graphical User Interface)) توسعه داده شد. دسترسی آسان و سریع به پایگاه دادهها با استفاده از DAO ،RDO یا ADO و ایجاد کنترل‌های اکتیو ایکس از جمله مواردی هستند که این زبان را برای RAD  مناسب کرده‌اند.
سرفصل های دوره :

  • ساختار زبان Visual Basic
  • مراحل تولید برنامه Visual Basic
  • اصول استفاده از امکانات Visual Programming
  • مفهوم مدیریت پروژه در VB  و اجزاء آن
  • ساختار برنامه در Visual Basic
  • انواع ساختارهای MDT و SDI و پیاده سازی آن