PLC

PLC

 PLCکنترل کننده نرم افزاری است که در قسمت ورودی اطلاعاتی را به صورت باینری دریافت و آنها را طبق برنامه ایی که در حافظه اش ذخیره شده پردازش می نماید و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمان هایی به گیرنده ها و اجرا کننده های فرمان ارسال می کند.

 برای اتوماسیون خطوط تولید كار خانه ها ، ایجاد فرآیند اتوماتیك و پیچیده در دستگاههای مختلف صنعتی و همچنین طراحی BMS می توان از PLC استفاده نمود.

این دوره در دوسطح برای فراگیران برگزار می شود.

سرفصل های دوره :

  • آشنایی با PLC
  • فیلت های کاری PLC
  • معرفی Protocol  های صنعتی
  • برنامه نویسی به زبان LAD
  • برنامه نویسی به زبان STL
  • برنامه نویسی Analog