کتاب

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب " کاربرد سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک" تالیف و ترجمه دکتر سید مهدی رضاعی و دکتر حمید باصری، توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ هشتم رسید.

کتاب " کاربرد سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک" توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ مجدد رسید

در پیشگفتار این کتاب آمده است:

  "امروزه سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک در صنعت کاربرد های فراوانی دارند. به عنوان مثال در صنایع معادن، ساختمان، حمل و نقل، ساخت و تولید عمومی، پرسکاری، ذوب آهن، ماشین های کشاورزی، هوافضا، دریایی، پارک های بازی، پتروشیمی و گاز میتوان از آن ها استفاده نمود. این کتاب برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک، هوافضا، کشتی سازی و کشاورزی بسیار مفید بوده و شش فصل دارد که در ادامه به هر یک پرداخته می شود

فصل اول مقدمه ای بر اصول هیدرولیک بوده و تعاریف اولیه درآن صورت می گیرد. فصل دوم معرفی پمپهای جابجائی مثبت می باشد که در هیدرولیک کاربرد دارند. فصل سوم به شیرهای هیدرولیک شامل شیرهای کنترل جهت، کنترل فشار و کنترل جریان پرداخته می شود و کاربردها هر یک به تفصیل بیان خواهد شد. فصل چهارم به چگونگی طراحی سیلندرهای خطی و محاسبات مربوط به آن پرداخته و در فصل پنجم نحوه طراحی مدارهای هیدرولیک تشریح شده و روشهای مختلف طراحی را طی یک مثال جامع بررسی می کند. در پایان اصول طراحی مدارهای نیوماتیک و اجزاء مختلف مورد استفاده در آنها در فصل ششم بررسی می شود. همچنین در این فصل روشهای حذف تداخل سیگنال در مدارها بصورت گام به گام تشریح شده است."

شایان ذکر است این کتاب در شش فصل، ۲۲۰ صفحه و در تیراژ۶۰۰ نسخه و به قیمت ۲۱۰۰۰۰ریال به بازار کتاب عرضه شده است.

علاقمندان میتوانند کتاب مذکور را از طریق فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی انتشارات به آدرس jdamirkabir.ac.ir/shop  ؛ خریداری نمایند.