کتاب محاسبات عددی تالیف دکتر بهمن مهری برای بیستمین مرتبه به چاپ رسید.

روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در خصوص کتاب محاسبات عددی اینگونه بیان کرد : این کتاب برای بیستمین مرتبه به چاپ رسیده و جزو کتاب های مرجع می باشد و همچنین یکی از کتاب های پر طرفدار منتشر شده انتشارات واحد است.

کتاب محاسبات عددی تالیف دکتر بهمن مهری برای بیستمین مرتبه به چاپ رسید.

در مقدمه این کتاب آمده است: جزوه حاضر نتیجه تجربه چند سال تدریس محاسبات عددی می باشد، که در حقیقت مقدمه کوچکی از درس آنالیز عددی است که معمولا در دانشگاه های کشورهای پیشرفته صنعتی در عرض یک تا یک سال و نیم تدریس می گردد.

اهمیت تربیت مهندسین نوآور، مبتکر و پژوهشگر که بدون شک نقشی در خور توجه و ارزنده در دنیای تکنولوژی کنونی و پیشرفت های شگرف فن و صنعت بر عهده دارند، از نظرهیچ کس دور نیست، و همگان بر زنده کردن و شکوفایی حس خلاقیت و نوآوری در جویندگان علم و دانش تاکید وتایید دارند. برای چنین مهندسانی، با توجه به پیشرفت های کامپیوتر، محاسبات عددی یک از اساسی ترین ملزومات است. در این جزوه کوتاه نیز به این مهم توجه شده است.