چاپ پنجم کتاب

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب "برنامه‏ ریزی و کنترل تولید و موجودی‏ ها " به قلم دکتر بهروز کریمی ریاست دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر مسعود جنابی توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر تجدید چاپ شد.

چاپ پنجم کتاب " برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها " توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر منتشر شد.

در پیشگفتار این کتاب آمده است:

  " کتاب حاضر تمامی سر فصل‏ های مصوب آموزش عالی در مورد درس برنامه ‏ریزی و کنترل تولید و موجودی‏ های I و برخی از سرفصل درس برنامه‏ ریزی و کنترل تولید و موجودی‏ های II را پوشش می‏دهد. در نگارش این کتاب، تماماً از مدل‏ هایی استفاده شده است که توسعه‏ ی تئوریک آنها در ادبیات موضوع کنترل موجودی وجود دارد و مدل‏های انتخاب شده قابلیت تطبیق با شرایط عملیاتی را دارا هستند."

شایان ذکر است این کتاب در پنج فصل،۳۷۶صفحه و در تیراژ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۲۴۰۰۰۰ریال به بازار کتاب عرضه شده است.

علاقمندان میتوانند کتاب مذکور را از طریق فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی انتشارات به آدرس jdamirkabir.ac.ir/shop  ؛ خریداری نمایند.