همکاری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با صنایع شهید مسلمی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، همزمان با سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی، رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر از توافق اولیه همکاری میان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و صنایع شهید مسلمی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خبر داد.

دکتر مهدی ورسه ای گفت: در ابتدای این نشست که با حضور معاونین واحد و مدیران صنایع شهید مسلمی و به میزبانی صنایع شهید مسلمی واقع در مجتمع صنایع پارچین برگزار شد، بازدیدی از خط تولید برخی از محصولات این صنایع انجام گرفت و در خصوص بهبود فرآیندها و انجام پروژه های تحقیقاتی بحث و تبادل نظر شد.

ورسه ای ادامه داد: در نشست نهایی، هریک از معاونت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی واحد به تشریح توانمندی ها و قابلیت های همکاری خود با این صنعت پرداختتد و در ادامه کارشناسان صنایع مسلمی ضمن ابراز خرسندی از این جلسه، نیازمندی های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی خود را تشریح نمودند.

ورسه ای در پایان گفت: در پایان این نشست مقرر شد تفاهمنامه ای در حوزه های پروژه های حوزه دفاعی، انجام خدمات تخصصی آزمایشگاهی، برگزاری دوره های سازمانی و همچنین چاپ کتب حاصل از دستاوردهای فنی آن صنعت به امضای نمایندگان دو طرف برسد.