نشست  مشترک بين جهاددانشگاهي صنعتي امیرکبیر و شهرداری منطقه 6 تهران

نشست مشترک جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر  با معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری منطقه ۶ تهران برگزار شد.

نشست مشترک بين جهاددانشگاهي صنعتي امیرکبیر و شهرداری منطقه ۶ تهران

نشست مشترک جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر  با معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری منطقه ۶ تهران برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر،این نشست مشترک با حضور مهندس فرجی قائم مقام معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری منطقه ۶  و دکتر مهدی ورسه ای ریاست جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و معاونین ایشان برگزار شد.

رییس جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برگزاری این نشست را گامی موثر در راستای توسعه تعاملات و بهره مندی از امکانات ، توانمندی ها و ظرفیت های موجود طرفین عنوان کرد.

 همچنین مشارکت در تالیف و تدوین کتب موردنیاز شهرداری منطقه ۶، نیازسنجی ؛ تدوین و اجرای دوره های تخصصی کوتاه مدت، به کارگیری و تبادل موثر کارشناسان طرفین   از جمله محورهای گفتگو در این نشست بود.