سرپرستان دو معاونت جهاددانشگاهی تعیین شدند/ معاون پشتیبانی حکم گرفت

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در ۳ حکم جداگانه دکتر مهدی باصولی را برای مدت دو سال به عنوان معاون پشتیبانی و مدیریت منابع، دکتر عیسی علیزاده را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس و دکتر جمال رحیمیان را به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی این نهاد منصوب کرد.

در بخشی از حکم معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی آمده است؛ انتظار دارد تمامی مساعی خویش را به منظور توسعه و ارتقای بیش از پیش فعالیت های پشتیبانی جهاددانشگاهی و همچنین هدایت، برنامه ریزی و نظارت بر کلیه فعالیت های مالی و اداری جهاددانشگاهی به کار ببندید.
گفتنی است دکتر باصولی پیش از این به عنوان معاون معاونت هماهنگی و امور مجلس و همچنین سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع مشغول فعالیت بود.

در بخشی از حکم دکتر طیبی برای سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس این نهاد نیز آمده است؛ انتظار دارد تمام مساعی خویش را در جهت هماهنگی، توسعه و نظارت بر امور واحدها، پژوهشکده‌ها، مراکز و سازمان‌های جهاددانشگاهی به کار ببندید.
دکتر علیزاده پیش از این به عنوان معاون فرهنگی جهاددانشگاهی فعالیت داشت.

همچنین در بخشی از حکم سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی نیز اشاره شده است: با اتکال به خداوند متعال و با همفکری و همکاری جهادگران عزیز در آن حوزه و امکانات و تجربیات موجود در انجام وظایف تعیین شده موفق و موید باشید.
دکتر جمال رحیمیان پیش از این به عنوان معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران مشغول به کار بود.

 گفتنی است رییس جهاددانشگاهی در نامه‌هایی جداگانه از تلاش‌های دکتر مهدی باصولی در مدت زمان فعالیت به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس و دکتر عیسی علیزاده به عنوان معاون فرهنگی جهاددانشگاهی تقدیر و تشکر شد.