تظاهرات دانشگاهیان صنعتی امیرکبیر علیه اظهارات ضد ایرانی ترامپ

گروه‏های مختلف دانشگاهیان صنعتی امیرکبیر در محکومیت اظهارات جمعه شب ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی خود را به نمایش گذاشتند.

تظاهرات دانشگاهیان صنعتی امیرکبیر علیه اظهارات ضد ایرانی ترامپ

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در روز شنبه مورخ ۲۲مهر ماه ۹۶ جهادگران جهاددانشگاهی به همراه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پس از اقامه نماز ظهر و عصر با سردادن شعارهایی نظیر مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، سپاه و ملت ما معنی اقتدار است، مواضع ضد ایرانی ترامپ را محکوم نمودند. همچنین در این مراسم دکتر شاکری رئیس بسیج اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن سخنرانی در محکومیت اظهارات سخیف ترامپ، بر مقابله همه جانبه با دشمنی‏های آمریکا علیه ملت ایران تاکید نمود.