تجدید میثاق جمعی از دانشگاهیان و جهادگران امیرکبیر با شهدا

دانشگاهیان و جهادگران امیرکبیر با شهدا تجدید میثاق کردند.

تجدید میثاق جمعی از دانشگاهیان و جهادگران امیرکبیر با شهدا

 به مناسبت چهل و یکمین سالگرد بهار انقلاب اسلامی ایران ۲۰بهمن ماه ۹۸ مراسم تجدید میثاق جمعی از دانشگاهیان و جهادگران دانشگاه امیرکبیر با ۴ شهید گمنام و شهید رضا سلمانی کردآبادی(شهید تفحص شده) برگزار شد.