برگزاری مراسم رونمایی کتب منتشره جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر همزمان با هفته کتابخوانی

مصادف با هفته کتاب و کتابخوانی، مراسم رونمایی از ۶ عنوان اثر چاپ شده در انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم رونمایی کتب منتشره جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر همزمان با هفته کتابخوانی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، مصادف با هفته کتاب و کتابخوانی، مراسم رونمایی از ۶ عنوان اثر چاپ شده در انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

مهندس آهنگر سرپرست معاونت فرهنگی واحد در این باره افزود: تا کنون چندین عنوان کتاب در انتشارات این واحد به چاپ رسیده است که در این مراسم تعداد ۶ عنوان از این کتب را با حضور دکتر پورعلی، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی ، آقای دکتر تقوی رییس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و برخی از  مسئولین دانشگاهی و جهاددانشگاهی رونمایی می گردد.

این مراسم روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه مصادف با روز کتابخوانی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می گردد.