برگزاری مراسم رونمایی کتب منتشره جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر همزمان با هفته کتابخوانی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، مصادف با هفته کتاب و کتابخوانی، مراسم رونمایی از ۶ عنوان اثر چاپ شده در انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

مهندس آهنگر سرپرست معاونت فرهنگی واحد در این باره افزود: تا کنون چندین عنوان کتاب در انتشارات این واحد به چاپ رسیده است که در این مراسم تعداد ۶ عنوان از این کتب را با حضور دکتر پورعلی، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی ، آقای دکتر تقوی رییس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و برخی از  مسئولین دانشگاهی و جهاددانشگاهی رونمایی می گردد.

این مراسم روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه مصادف با روز کتابخوانی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می گردد.