برگزاری فاز اول آزمون عملی ICDL برای پرسنل دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر فاز اول آزمون عملی ICDL برای پرسنل دانشگاه صنعتی امیرکبیر امروز طی ۴ نوبت برگزار شد.

برگزاری فاز اول آزمون عملی ICDL برای پرسنل دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، مدیر مرکز آموزش‏های تخصصی کاربردی جهاددانشگاهی واحد امیرکبیر با اعلام این خبر افزود: با تعاملات مثبت و سازنده بین جهاددانشگاهی واحد امیرکبیر و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با هدف سنجش و توانمندسازی پرسنل محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و به سفارش اداره کل برنامه و بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیر کبیر، فاز اول این آزمون با حضور بیش از ۸۰ نفر از کارشناسان، کارشناسان ارشد، مدیران و ... در این مرکز برگزار شد.

وی از برگزاری دوره‏های آموزشی تخصصی – کاربردی در گروه‏های فنی مهندسی، علوم کامپیوتر و زبان‏های خارجی در مرکز آموزش تخصصی کاربردی جهاددانشگاهی خبر داد و اظهار داشت: این مرکز در راستای تحقق رسالت آموزشی خود و به منظور حفظ پویایی دوره‏ های برگزار شده و به روز رسانی دانش فنی منتقل شده به فراگیران هر ساله اقدام به تدوین دوره‏های آموزشی جدید و مطابق با نیازهای روز صنعت و دانشگاه نموده است.