بازدید معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی از واحد صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر؛ یکشنبه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ دکتر شریفی­زاده معاون هماهنگی و امور مجلس به همراه دکتر احمدی مدیرکل امور واحدهای جهاددانشگاهی، از مجموعه مدیریت و بخش­های پشتیبانی، فرهنگی، آموزش و پژوهشی واحد بازدید کردند 

بازدید معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی از واحد صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر؛ یکشنبه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ دکتر شریفی­زاده معاون هماهنگی و امور مجلس به همراه دکتر احمدی مدیرکل امور واحدهای جهاددانشگاهی، از مجموعه مدیریت و بخش­های پشتیبانی، فرهنگی، آموزش و پژوهشی واحد بازدید کردند و از نزدیک با فعالیت­های زیربنایی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، همچنین برنامه­های آتی واحد در این حوزه­ها آشنا شدند. همچنین در این بازدید، نشستهای جداگانه­ای با حضور مدیران و اعضای هیأت علمی واحد برگزار شد و دکتر شریفی­زاده و دکتر احمدی، در جریان فعالیت­های اعضا و چالش های پیش روی واحد قرار گرفتند.  

این گزارش می­افزاید؛ در زمان حضور مدیران جهاددانشگاهی در واحد صنعتی امیرکبیر، ضمن بازدید از امکانات، ساختمان­ها و تجهیزات تخصصی، آزمایشگاه نساجی واحد که به تازگی گواهی تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد دریافت کرده، افتتاح کردند.