انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش دفتر خبرگزاری ایسنا دانشگاه امیرکبیر، با حضور دکتر مهدی ورسه ای رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و مهندس لطفی دبیر جامعه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تفاهم نامه همکاری در زمینه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی منعقد کردند

دکتر ورسه ای در گفتگو با خبرنگار ایسنا با اعلام این خبر  به برخی از موضوعات این همکاری اشاره کرد و گفت: تعریف، تدوین و اجرای دوره های آموزشی اشتغال محور به منظور کمک به پرورش دانش آموختگان متخصص و کارآمد و مطابق نیاز های اعلامی جامعه دانش آموختگان، همکاری و مشارکت در چاپ و نشر خبرنامه ها و نشریات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، جلب مشارکت عمومی و حمایت از توسعه زیر ساخت های مورد نیاز طرفین، مشارکت در اجرای طرح های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی، برخی از این محورهای این همکاری همه جانبه می باشد.

ورسه ای با اشاره به تعهدات طرفین خاطر نشان کرد: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر خود را متعهد می داند که دانش آموختگان دانشگاه امیرکبیر را دردوره های آموزشی، پژوهشی و برنامه های فرهنگی مورد نیاز جامعه در اولویت قرار دهد و تخفیفات ویژه برای آن ها در نظر گیرد. همچنین جهت تسهیل برگزاری آموزش های اشتغال محور و ضمن خدمت دانش آموختگان گرامی، این دوره ها را در محل شرکت ها، کارخانجات و سازمان های آموزشی آن ها با شرایط ویژه برگزار کند.

ورسه ای ادامه داد: همکاری بیش از پیش جامعه دانش آموختگان در امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در قالب اعلام سیاست های کلی جامعه دانش آموختگان و مشارکت در انجام طرح های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز از جمله تعهدات جامعه دانش آموختگان در این تفاهم نامه می باشد

ورسه ای در پایان ضمن ابراز امیدواری جهت وقوع همکاری مؤثر حاصل از این تفاهم نامه، بیان داشت: ارتباط و همکاری مؤثر نهاد جهاد دانشگاهی امیرکبیر با فرصت های متعدد در بخش های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی با جامعه دانش آموختگان دانشگاه امیرکبیر که مهندسین، دکتری و فرهیختگان این جامعه می باشند و در بخش های مختلف صنعت این کشور مشغول به کار هستند، قطعا می تواند مواهب بسیاری برای بخش های مختلف به همراه داشته باشد و هم افزایی در بخش های آموزشی و پژوهشی مرتبط را به همراه آورد.