انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، طی حکمی از سوی رییس جهاددانشگاهی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، سید علی محمدپور به عنوان "سرپرست معاونت فرهنگی واحد" منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است:
" امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت‏های بالفعل و بالقوه در مجموعه جهاددانشگاهی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ ضمن انجام فعالیت‏ های فرهنگی شایسته در راستای برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی، اقدامات ارزنده ای در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام آموزش عالی کشور به سرانجام رسانده و در تقویت ارتباط ارکان فرهنگی و نیز دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با این نهاد انقلابی؛ کوشا باشید."