انتصاب سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، طی حکمی از سوی دکتر ورسه‌ای رییس این واحد، فاطمه عباسی به عنوان "سرپرست معاونت آموزشی صنعتی امیرکبیر" منصوب شد. 
در بخشی از این حکم آمده است:
"امید است با استعانت از خداوند متعال، بهره‌گیری از ظرفیت‏های بالفعل و بالقوه مجموعه جهاددانشگاهی و نیز تعامل سازنده با همکاران محترم، در پیشبرد اهداف آموزشی واحد مطابق برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی موفق بوده و برای افزایش کمی و کیفی برنامه‌‏های آموزشی واحد صنعتی امیرکبیر تلاشی مضاعف، به‌عمل آورید."