امضای تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و شرکت صنایع نساجی هلال ایران

تفاهم نامه توسعه سطح همکاری ها میان جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر و شرکت صنایع نساجی هلال ایران به امضا رسید.

 

امضای تفاهم نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر و شرکت صنایع نساجی هلال ایران

تفاهم نامه توسعه سطح همکاری ها میان جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر و شرکت صنایع نساجی هلال ایران به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر ، مهندس ظاهر رستمی؛ مدیرعامل شرکت صنایع نساجی هلال ایران با حضور در دانشگاه امیرکبیر ضمن بازدید از جهاد دانشگاهی این دانشگاه، تفاهم نامه دوجانبه افزایش سطح همکاری ها با جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر را امضا کرد.

رستمی با بیان اینکه می توانیم در دو حوزه تولید و آموزش، همکاری های خوبی را با جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر داشته باشیم، افزود: شرکت صنایع نساجی هلال ایران باید به سمت دانش محوری حرکت کند که برای تحقق این شعار، جهت افزایش سطح همکاری ها با نهادهای دانشگاهی برنامه ریزی شده است.

دکترمهدی ورسه ای؛ رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر نیز در این جلسه گفت: امیدوارم این تفاهم نامه مقدمه ای برای حرکت به سوی تعالی مجموعه صنعتی نساجی هلال باشد.

وی با بیان اینکه به دنبال کمک به صنعت نساجی کشور هستیم و سعی می کنیم ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تقویت کنیم، افزود: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر علاوه بر تامین نیازهای پارچه های ضد آتش جمعیت هلال احمر می تواند در زمینه های تحقیقاتی، رفع نیازهای آموزشی تخصصی و عمومی و همچنین در زمینه خدمات تخصصی نظیر تست و آزمایشات مورد نیاز شرکت صنایع نساجی هلال ایران و جمعیت هلال احمر همکاری شایسته ای را  داشته باشد.