افتتاح آزمایشگاه نساجی همکار سازمان استاندارد در دانشگاه امیرکبیر

مهندس ریحانه میرخانی مدیر گروه پژوهشی تکنولوژی نساجی در این خصوص اظهار داشت؛ آزمایشگاه نساجی واحد پس از طی مراحل کالیبراسیون و ارزیابی کارشناسان سازمان استاندارد، همزمان با سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، گواهی تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد را برای شصت استاندارد ملی ایران دریافت کرد و روز یکشنبه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶، با حضور دکتر شریفی­زاده، دکتر احمدی و دکتر ورسه­ای افتتاح شد. ایشان افزودند؛ با دریافت گواهی آزمایشگاه نساجی همکار استاندارد و افزایش اعتبار آن، امکان ارائه خدمات آزمایشگاهی علاوه بر صنایع نساجی، مصرف­کنندگان و بازرگانان، به گمرکات و شرکت­های بازرسی کالاهای نساجی وارداتی و صادراتی فراهم می­شود. 

 

افتتاح آزمایشگاه نساجی همکار سازمان استاندارد در دانشگاه امیرکبیر

افتتاح آزمایشگاه نساجی همکار سازمان استاندارد در دانشگاه امیرکبیر