اعلام برگزیدگان مسابقه بزرگ خاطره نویسی با موضوع نماز

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، برندگان این مسابقه که در محورهای مختلفی  مانند نماز جماعت درماه رمضان، نماز اول وقت در شرایط پیچیده و نامتعارف، اقامه نمازجماعت در خوابگاه­های دانشجویی، آثار و برکات نماز در زندگی، شیوه های درست و غلط دعوت به نماز برگزار شده بود به شرح ذیل است:

  1. آقای هادی آقا زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
  2. آقای محمد مهدی ارشادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
  3. آقای پدرام ملکی – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.