ارایه بیش از 12000 نفر ساعت دوره‏های آموزشی مهارتی و شغل محور برای ارتقاء  کارکنان دولت ، مدیران و کارشناسان صنعت در جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

رئیس جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر از ارایه بیش از ۱۲۰۰۰ نفر ساعت دوره‏های آموزشی جهت ارتقاء کارکنان دولت، مدیران و کارشناسان صنعت در نیمه نخست سال ۹۶ خبر داد.

ارایه بیش از ۱۲۰۰۰ نفر ساعت دوره‏های آموزشی مهارتی و شغل محور برای ارتقاء کارکنان دولت ، مدیران و کارشناسان صنعت در جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر؛ رئیس جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با اعلام این خبر افزود: معاونت آموزشی این واحد در قالب قراردادهای سازمانی اقدام به نیاز سنجی آموزشی از سازمان‏ها و ارگان‏های دولتی و خصوصی نموده و با طراحی و تدوین دوره‏های آموزشی مهارتی برای سازمان‏ها، ارگان‏ها و صنایع مختلف بر اساس نیاز موجود و متناسب با سرفصل‏های مصوب و استانداردهای آموزشی؛ در شش ماه نخست سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۲۰۰۰ نفر ساعت از آموزش‏های این واحد بهره مند شده‏اند.