اخذ مجوز همکار استاندارد آزمایشگاه نساجی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر از سازمان ملی استاندارد ایران

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، یکی از زمینه فعالیت ­های گروه پژوهشی تکنولوژی نساجی واحد، ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره فنی به واحدهای صنعتی و شرکت­های بازرگانی در زمینه ویژگی­ های مواد اولیه و تولیدات نساجی، پوشاک و منسوجات صنعتی است. در این خصوص برای تعمیق این فعالیت­ها و ارتقاء خدمات، کسب مجوز همکار استاندارد آزمایشگاه نساجی واحد از سال گذشته در برنامه­ های واحد قرار گرفت.

سرخط خبرها

اخذ مجوز همکار استاندارد آزمایشگاه نساجی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر از سازمان ملی استاندارد ایران

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، یکی از زمینه فعالیت­های گروه پژوهشی تکنولوژی نساجی واحد، ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره فنی به واحدهای صنعتی و شرکت­های بازرگانی در زمینه ویژگی ­های مواد اولیه و تولیدات نساجی، پوشاک و منسوجات صنعتی است. در این خصوص برای تعمیق این فعالیت­ها و ارتقاء خدمات، کسب مجوز همکار استاندارد آزمایشگاه نساجی واحد از سال گذشته در برنامه­ های واحد قرار گرفت.

دکتر ورسه ای در این خصوص اظهار داشت؛ با تکمیل فضای فیزیکی و تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی، درخواست ارزیابی این آزمایشگاه به اداره کل استاندارد استان تهران ارائه شد و پس از آن، مراحل مختلفی نظیر کالیبراسیون دستگاه­ها، آموزش پرسنل، تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز، طی شد و در تیر ماه سال جاری با مجوز همکار استاندارد آزمایشگاه نساجی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر موافقت شد.

رییس واحد صنعتی امیر کبیر، افزود؛ با اخذ مجوز همکار استاندارد آزمایشگاه نساجی، دامنه خدمات مشاوره­ای و آزمایشگاهی گروه پژوهشی تکنولوژی نساجی علاوه بر صنایع تولیدکننده نساجی و پوشاک، بازاریان و بازرگانان فعال در این حوزه، به گمرکات و شرکت­­های بازرسی نیز تسری پیدا می­کند و به متقاضیان، همراه با خدمات آزمایشگاهی، مشاوره فنی تولید و کسب دانش نیز توسط گروه متخصص پشتیبان آزمایشگاهی ارائه می­شود.