حسابداری مالی 1

حسابداری مالی ۱

حسابداري ، فني است كه با ارائه اصول و روشهاي پذيرفته شده جهاني ،‌زبان مشتركي را در زمينه ثبت ، طبقه بندي ، خلاصه كردن و تجزيه و تحليل معاملاتي كه جنبه مالي دارند ، پيشنهاد و اعمال مي‌كند . هدف كلي اين دوره تربيت افرادي است كه با كسب مجموعه‌اي از علوم نظري و عملي ، توانايي استفاده از ابزارهاي مكانيزه حسابداري را كسب نمايند .همچنین انتظار می رود پس از اتمام دوره، فراگیران توانایی   تهیه و تنظیم گزارشات مالی ، چگونگی ثبت فعالیت های مالی در دفاتر ، تهیه تراز آزمایشی تعدیل حساب ها ، تنظیم کاربرگ و بستن حساب ها را داشته باشند.

سرفصل های دوره:

  • تعاریف و مفاهیم اساسی
  • صورت های مالی
  • تجزیه، تحلیل و تثبیت فعالیت های مالی در آن
  • حسابداری کالا
  • انجام تعدیلات، تهیه کاربرگ، تهیه صورت های مالی طبقه بندی شده، بستن حسابها