ثبت نام ترم زمستان آغاز شد.

ثبت نام ترم زمستان آغاز شد.

جهت ثبت نام از داخل دانشگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

ثبت نام

جهت ثبت نام از خارج دانشگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

ثبت نام

 

تقویم آموزشی دوره های زبان و نرم افزارهای فنی و مهندسی - زمستان ۱۳۹۵