اعلام نمرات

نمرات دروس ترم پاییز اعلام شد. برای اطلاع بیشتر به دپارتمان های زبانهای خارجی،کامپیوتر و نرم افزارای تخصصی فنی و مهندسی مراجعه کنید.